Kategoria: O

OGRODOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

OGRODOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 246 mb. Na całej długości jest pokryta asfaltem z chodnikiem na całej długości po jednej i częściowo po drugiej stronie. Jest drogę gminną, lokalną, biegnąca od ul. Targowej do ul. Piłsudskiego...

Czytaj więcej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Wielkiej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Wielkiej, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w 1909 roku z inicjatywy ówczesnego wójta Piotra Skrzyniarza, na ogólnym zebraniu wioski. Decyzję podjęto jednomyślnie i zaraz przystąpiono do realizacji. W tym roku zakupiono wóz konny, 30 wiader, tłumnie (maty do...

Czytaj więcej

OLCHAWA Artur

OLCHAWA Artur, urodzony 12 stycznia 1972 r., w Żaganiu, syn Andrzeja I Marty z domu Mroźnik. Absolwent Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, maturę zdał w 1991 r., Ukończył również Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Przeworsku. Studia muzyczne odbył w Metropolitarnym Studium Organistowskim...

Czytaj więcej

OLEKSIAK Władysław ks.

OLEKSIAK Władysław ks., urodzony 3 czerwca 1917 r. w Izbiskach (obecnie gmina Wadowice Górne), parafia Zgórsko, gm. Radomyśl Wielki, syn Wojciecha i Agnieszki z domu Krzyżanowska. Maturę zdał 9 maja 1939 r. W tym czasie należał do Sodalicji Mariańskiej, grupy, która na spotkaniach czytała pismo...

Czytaj więcej

OLEKSIAK Rozalia

OLEKSIAK Rozalia, urodzona 30 lipca 1941 r., w Partyni gm. Radomyśl Wielki, córka Józefa i Jadwigi z domu Kilian. Po ukończeniu szkoły podstawowej kończy szereg kursów m.in. przysposobienia rolniczego, kroju i szycia. W roku 1964 wyszła za mąż, z tego związku rodzi się córka i...

Czytaj więcej

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w gminie Radomyśl Wielki

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w gminie Radomyśl Wielki, powstają z inicjatywy ich założycieli osób prywatnych, działające na rzecz wybranego interesu (tematu, grupy ludzi, młodzieży itp.) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku tzn. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. W gminie Radomyśl Wielki...

Czytaj więcej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Radomyślu Wielkim

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Radomyślu Wielkim. Po nadaniu praw miejskich przez króla Stefana Batorego dnia 31 stycznia 1581 w roku, nic nie wiadomo było o organizacji działań gaśniczych mieście, choć pożary były zmorą małego drewnianego miasteczka o gęstej zabudowie. Pierwsze informacje o dwóch dużych pożarach...

Czytaj więcej

OBELISK upamiętniający wydarzenia z kwietnia 1943

OBELISK upamiętniający wydarzenia z kwietnia 1943 w miejscowości Podborze gm. Radomyśl Wielki. Dla upamiętnienia faktu, jaki miał miejsce w dniu 23 kwietnia 1943 r., w miejscowości Podborze, a mianowicie spalenia przez Gestapo 23 budynków mieszkalnych i gospodarczych w odwecie za ukrywanie rodziny żydowskiej Szymona Siekfieta,...

Czytaj więcej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Żarówce

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Żarówce, gm. Radomyśl Wielki powstała w 1954 roku na zebraniu mieszkańców do działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Pierwszymi ochotnikami, którzy zgłosili się na zebraniu organizacyjnym byli: Stefan Krawczyk, Antoni Kawa, Stanisław Kryczka, Władysław Jasina, Jan Michoński, Józef Słowik, Józef Cichoń, Stanisław...

Czytaj więcej