Kategoria: N

NOWAK Czesław Ferdynand Wawrzyniec

NOWAK Czesław Ferdynand Wawrzyniec, urodzony 14 lutego 1908 r. w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Tekli z domu Gardulska. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Gimnazjum w latach 1918-1921, następnie wstępuje do Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie w latach 1922-1927, który kończy przysięgą, nominacją...

Czytaj więcej

NIEMIEC Stanisław ks.

NIEMIEC Stanisław ks., urodzony 9 stycznia 1943 roku w Szerzynach, powiecie tarnowskim. Syn Jana i Marii z domu Zawała. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu i Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 roku i jako młody wikariusz rozpoczął swoją pierwszą posługę w Czarnej...

Czytaj więcej

NOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

NOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest ulicą lokalną łącząca ulice Kościuszki z ul. Klonową, jej długość wynosi 292 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach. Była to jedna z pierwszych ulic budowanych po wojnie w mieście i dlatego nazwana została Nowa. Przy niej znajdują...

Czytaj więcej

NOSAL Jan

NOSAL Jan, urodzony 30 czerwca 1904 r. w Żarówce, gmina Radomyśl Wielki, syn Floriana i Apolonii z domu Midura. Dzieciństwo i młode lata spędzał w Janowcu. W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 16 pułku piechoty Wojska Polskiego w Tarnowie. Pełnił służbę...

Czytaj więcej

„NASZ SKLEP” w Radomyślu Wielkim

„NASZ SKLEP” w Radomyślu Wielkim, Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep SA jest stabilną i rozpoznawalną marką na krajowym rynku z korzeniami sięgającymi roku 2000. Organizatorem sieci jest spółka PSH Nasz Sklep SA, wchodząca w skład ogólnopolskiej Grupy Kapitałowej Specjał, o kapitale własnym z siedzibą w...

Czytaj więcej

NOWAK Piotr Marcin

NOWAK Piotr Marcin, urodzony 26 stycznia 1883 r. w Radomyślu Wielkim, syn Ferdynanda i Wiktorii z domu Burgiel. Absolwent Gimnazjum w Tarnowie, maturę zdał w 1902 r. Rozpoczął studia prawniczo-ekonomiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które ukończył w 1906 r. Po studiach odbył praktykę adwokacką...

Czytaj więcej

NEUSTADT Melach

NEUSTADT Melach, pochodzenia żydowskiego urodzony w Radomyślu Wielkim, jeden z przywódców Poalej Syjon (żydowska partia socjalistyczno–syjonistyczna działająca w Polsce w latach 1906–1950) w Polsce, podczas I wojny światowej więziony w Rosji, w czasie II wojny organizator pomocy dla żydów z Polski i Litwy w rosyjskich...

Czytaj więcej