Kategoria: M

MIKLEWICZ Wojciech ks.

MIKLEWICZ (Miłkiewicz) Wojciech ks. urodzony w roku 1734 w Mielcu. Nauki pobierał w zakonie pijarów w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1760. Od 27 sierpnia 1770 roku był proboszczem w Zgórsku. Jemu się przypisuje dokończenie budowy obecnego kościoła, który rozpoczął ks. Jan Sokulski. Za jego...

Czytaj więcej

MARGOSHES Fliezer Joseph

MARGOSHES Fliezer Joseph, pochodzenia żydowskiego, urodzony 16 listopada 1866 roku, w wschodniej Galicji w rodzinie uczonych. Jego ojciec Samuel opracował genealogię swojego rodu od znanego uczonego Salomona Lurii (1510-1573). Wg legendy rodzina Margoshes wywodziła się od hiszpańskich wygnańców, którzy pod koniec XV w. zostali odesłani...

Czytaj więcej

MIERZEJEWSKI Franciszek

MIERZEJEWSKI Franciszek herbu ”Szeliga”, syn Marcyana i Anny Leszczyńskiej herbu „Belina”. Dokładna data urodzenia Franciszka nie jest znana, zakłada się, że urodził się pomiędzy rokiem 1654 a 1658, miał jeszcze siostrę. Posiadał tytuł cześnika inflanckiego. Ród Mierzejewskich związanych z naszymi terenami rozpoczyna się od Jana,...

Czytaj więcej

MARSZAŁEK Marian ks.

MARSZAŁEK Marian ks. urodzony 12 kwietnia 1946 roku w Brzezinach k/Ropczyc, dekanat Wielopole Skrzyńskie. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, dalej było Liceum Ogólnokształcące w Dębicy zakończone egzaminem dojrzałości, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, o kierunku studiów filozoficzno-teologicznych. Po jego ukończeniu...

Czytaj więcej

MUCHA Kazimierz ks.

MUCHA Kazimierz ks. urodził się 1 kwietnia 1908 roku w Mszance dekanat tarnowski, syn Leona i Katarzyny z domu Gubała. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum z maturą w Gorlicach w 1930 roku. Dalszą naukę studia teologiczne wybrał w Tarnowie, które ukończył święceniami kapłańskimi...

Czytaj więcej

MARGOSHES Samuel

MARGOSHES Samuel pochodzenia żydowskiego, urodzony w Radomyślu (Wielkim) w roku 1887. Pisarz i dziennikarz w języku jidysz i angielskim, redaktor i przywódca syjonistyczny. W 1905 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam został wydawcą dziennika „Tag” i przewodniczącym Organizacji Syjonistów w Ameryce. Od żydowskiego Seminarium Duchownego...

Czytaj więcej

MILANOWICZ Stanisław ks.

MILANOWICZ Stanisław ks., urodzony w 1771 roku. W 1805 był wikarym w Szaflarach skąd w 1806 został przeniesiony na wikariat do Zgórska. Dwa lata później w 1808 roku przeniósł się do Radomyśla, gdzie był wikarym do śmierci tj do 21 marca 1811 roku. Został pochowany...

Czytaj więcej

MASŁYK Piotr

MASŁYK Piotr urodzony 21 listopada 1967 roku w Mielcu, syn Józefa i Marii z domu Jarosz. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim, absolwent Średniego Studium Zawodowego w Brniu, następnie ukończone Studium Organistowskie w Tarnowie, Studium Nauczycielskie w Warszawie i Uniwersytet Śląski w Katowicach. Studia...

Czytaj więcej

MERMEL Henryk Antoni por. pilot

MERMEL Henryk Antoni por. pilot, urodzony 9 marca 1916 r. w Jaśle, syn Antoniego i Emmy z domu Potmeshil (z pochodzenia Czeszka). Ród Mermelów, z których pochodził Henryk, wywodził się z Francji. Jeden z członków rodu pomagał powstańcom w czasie Powstania Styczniowego. Ranny na terenie...

Czytaj więcej

3 MAJA (ulica) w Radomyślu Wielkim

3 MAJA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z bocznych ulic w mieście, leży w wschodniej części miasta i liczy 920 mb., pokryta asfaltem bez chodników. Początek bierze od ul. Targowej na granicy z miejscowością Dąbie, przecina ul. Armii Krajowej biegnie w kier. Partyni,...

Czytaj więcej