Kategoria: M

MALINOWSKI Jan ks.

MALINOWSKI Jan ks., urodzony 25 kwietnia 1836 roku w Trzemeśni k/Dobczyc, gm. Myślenice, syn Wojciecha i Salomei z domu Gągol. Szkołę powszechną ukończył w Myślenicach, gimnazjum niższe w Bochni, wyższe w Krakowie, studia teologiczne odbywał w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie 14 sierpnia 1862...

Czytaj więcej

MANIEWSKI Jan

MANIEWSKI Jan, urodzony w 20 stycznia 1908 roku w Dąbrówce Wisłockiej gm. Radomyśl Wielki, syn Jacentego i Honoraty z domu Kuzibab. Po skończeniu szkoły powszechnej zdał maturę. Był jednym z pierwszych organizatorów ZMW „Wici” na terenie powiatu mieleckiego i wiceprezesem tej organizacji przez cztery lata....

Czytaj więcej

MROCZKOWSKI Marcin ks.

MROCZKOWSKI Marcin ks. urodzony w 1734 roku. W 1770 był wikarym w Radomyślu (Wielkim), za proboszcza ks. Franciszka Schaffa i ks. Protazego Łozowskiego. W roku 1777 został proboszczem w Jastrząbce Starej, bardzo przysłużył się dla tej parafii, uporządkował sprawy beneficjalne i kancelarię. Podczas jego kadencji...

Czytaj więcej

MIĘTUS Maciej ks.

MIĘTUS Maciej ks., urodzony 4 lutego 1846 r. w Czarnym Dunajcu, w rodzinie rolniczej, syn Wincentego a i Kunegundy z domu Łaś. Gimnazjum ukończył w Krakowie, teologię studiował w Tarnowie i po zakończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rak bpa Józefa Alojzego Pukalskiego w dniu 30...

Czytaj więcej

MURKOCIŃSKI Stanisław Józef

MURKOCIŃSKI Stanisław Józef, adwokat, urodzony 1 kwietnia 1889 roku, działacz ludowy, dr prawa wpisany na listę adwokacką Izby Adwokackiej w Lublinie 12 kwietnia 1922 r. Prowadził kancelarie adwokacką w Sokołowie i na własną prośbę został przeniesiony 15 września 1925 r. do Radomyśla Wielkiego. Tutaj prowadził...

Czytaj więcej

MIKLEWICZ Wojciech ks.

MIKLEWICZ (Miłkiewicz) Wojciech ks. urodzony w roku 1734 w Mielcu. Nauki pobierał w zakonie pijarów w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1760. Od 27 sierpnia 1770 roku był proboszczem w Zgórsku. Jemu się przypisuje dokończenie budowy obecnego kościoła, który rozpoczął ks. Jan Sokulski. Za jego...

Czytaj więcej

MARGOSHES Fliezer Joseph

MARGOSHES Fliezer Joseph, pochodzenia żydowskiego, urodzony 16 listopada 1866 roku, w wschodniej Galicji w rodzinie uczonych. Jego ojciec Samuel opracował genealogię swojego rodu od znanego uczonego Salomona Lurii (1510-1573). Wg legendy rodzina Margoshes wywodziła się od hiszpańskich wygnańców, którzy pod koniec XV w. zostali odesłani...

Czytaj więcej

MIERZEJEWSKI Franciszek

MIERZEJEWSKI Franciszek herbu ”Szeliga”, syn Marcyana i Anny Leszczyńskiej herbu „Belina”. Dokładna data urodzenia Franciszka nie jest znana, zakłada się, że urodził się pomiędzy rokiem 1654 a 1658, miał jeszcze siostrę. Posiadał tytuł cześnika inflanckiego. Ród Mierzejewskich związanych z naszymi terenami rozpoczyna się od Jana,...

Czytaj więcej

MARSZAŁEK Marian ks.

MARSZAŁEK Marian ks. urodzony 12 kwietnia 1946 roku w Brzezinach k/Ropczyc, dekanat Wielopole Skrzyńskie. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, dalej było Liceum Ogólnokształcące w Dębicy zakończone egzaminem dojrzałości, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, o kierunku studiów filozoficzno-teologicznych. Po jego ukończeniu...

Czytaj więcej

MUCHA Kazimierz ks.

MUCHA Kazimierz ks. urodził się 1 kwietnia 1908 roku w Mszance dekanat tarnowski, syn Leona i Katarzyny z domu Gubała. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum z maturą w Gorlicach w 1930 roku. Dalszą naukę studia teologiczne wybrał w Tarnowie, które ukończył święceniami kapłańskimi...

Czytaj więcej