Kategoria: L

LEŚNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

LEŚNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z średnich ulic w mieście licząca 935 mb., pokryta asfaltem na dłuższym odcinku z chodnikiem po lewej zakończonem przed końcem ulicy. Nazwę Leśna przyjęto od nazw topogragicznych, jest w poblizu las i kończy się w lesie. Przy niej...

Czytaj więcej

LITWIN Anna

LITWIN Anna, urodzona 1 maja 1961 r. w Zgórsku gm. Radomyśl Wielki, córka Mariana i Stanisławy z domu Borkowska. Absolwentka Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Od 1991 prowadzi własną działalność gospodarczą, wcześniej pracowała w zakładzie krawieckim w swoim wyuczonym zawodzie. Od 2003 roku...

Czytaj więcej

LUDWIKA LONCZAKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

LUDWIKA LONCZAKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z bocznych ulic w mieście licząca 932 mb., częściowo pokryta asfaltem, utwardzona kamieniem z chodnikiem ułożonym do ul. Sobieskiego. Znajduje się w zachodniej części miasta i bierze swój początek od ul. Kościuszki, od niej odchodzi ul....

Czytaj więcej

LITWIN Michalina Barbara

LITWIN Michalina Barbara (z domu Węgrzyniak), urodzona 3 czerwca 1942 roku w Schabowcu – Partyni, gm. Radomyśl Wielki, córka Michała i Honoraty Dudek. Szkołę podstawową ukończyła w Podborzu, następnie Liceum Ogólnokształcące im. Konarskiego w Mielcu z maturą w 1959 roku. Dalej dwuletnia Szkoła Pielęgniarek ukończona...

Czytaj więcej

LITWIN Stanisław

LITWIN Stanisław, urodzony 27 marca 1937 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Ludwika i Elżbiety z domu Kużdżał. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, później przemianowanego na I LO im. S. Konarskiego, maturę zdał w 1955 r. W tym samym roku został zatrudniony w WSK...

Czytaj więcej

LASEK Józef

LASEK Józef, urodzony 21 sierpnia 1922 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Tomasza i Agnieszki z domu Kołacz. Tam ukończył Publiczną Szkołę Powszechną z wynikiem bardzo dobrym, jednak pozostaje w domu pomaga rodzicom przy gospodarstwie. Gdy wybuchła II wojna światowa, ukrywał się, ponieważ został...

Czytaj więcej

LASOTA Zdzisław

LASOTA Zdzisław, urodzony 6 czerwca 1961 r. w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Emilii z domu Midura. Jest żonaty z Teresą i mają syna Łukasza. Absolwent Liceum Ekonomicznego w Mielcu, następnie ukończył Studium Pedagogiczne – Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie w 1984 roku. Wyższą Szkołę...

Czytaj więcej

LASEK Władysław

LASEK Władysław urodzony 18 marca 1929 roku w Dulczy Małej, syn Jana i Zofii z domu Skrzyniarz. Do szkoły podstawowej uczęszcza w Dulczy Małej i Radomyślu. Jeden z czwórki rodzeństwa, jego ojciec był inwalidą wojennym z I Wojny światowej. Władysław chroniąc się przed wywózką do...

Czytaj więcej

LEŚNIOWSKI Józef ks.

LEŚNIOWSKI Józef, ks. urodził się 11 października 1939 roku w Szczepanowie gm. Brzesko, syn Józefa i Zofii z domu Ruman. Po ukończeniu szkoły średniej i kilkuletniej pracy zawodowej rozpoczął studia na Politechnice Krakowskiej. Jednak nie było mu dane zostać inżynierem. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego...

Czytaj więcej

ŁOWICKI Hieronim

ŁOWICKI Hieronim, urodzony 23 września 1928 r. w Połańcu, syn Jana i Marianny z domu Brzychca. Po ukończeniu w 1942 r. szkoły podstawowej, kontynuował naukę w tajnych kompletach w zakresie gimnazjum. Po wojnie ukończył Gimnazjum im. S. Konarskiego w Mielcu, tzw. mała matura w 1948...

Czytaj więcej