Kategoria: J

JENDE Paweł ks.

JENDE Paweł ks., urodzony 1 maja 1839 roku w Nowym Sączu, syn Józefa i Rozalii z domu Szmarz (rodziny czeskiej). Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym mieście, gimnazjum w Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Teologię studiował w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa...

Czytaj więcej

JACHTYL Jan ks.

JACHTYL Jan ks. urodzony 15 maja 1871 w Bolesławiu, syn Jana (młynarza) i Tekli z domu Skolnickiej. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Tarnowie zdając maturę w 1891 r., tutaj też studiował teologię zakończoną święceniami kapłańskimi 30 czerwca 1895 roku z rąk bpa...

Czytaj więcej

JAROSZ Czesław

JAROSZ Czesław urodzony 17 kwietnia 1922 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, gimnazjum rozpoczął w Tarnowie. Po ukończeniu przez niego I klasy wybuchła wojna, musiał, więc przerwać naukę. Na początku września 1939 roku wyjechał do Łańcuta, do rodziny...

Czytaj więcej

JAROSZ Tadeusz Błażej

JAROSZ Tadeusz Błażej ps. „Słupiec”, urodzony 20 września 1905 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny. W Radomyślu ukończył Szkołę Powszechną pomagając ojcu w warsztacie masarskim. W wieku 21 lat został powołany do służby wojskowej, służył w Podhalańskim Pułku Piechoty w Sanoku w jednostce...

Czytaj więcej

JANOVIA L.K.S. Janowiec

JANOVIA L.K.S. Janowiec, Ludowy Klub Sportowy założony został 18 grudnia 1998 roku, do ewidencji stowarzyszeń sportowych został wpisany 2 czerwca 1999 roku. Inicjatorami powstania klubu byli działacze sportowi m.in. dyr. szkoły podstawowej Wiesław Augustyn, Zdzisław Ryba, Andrzej Bajor i Eugeniusz Juzba. Powstanie klubu było wynikiem...

Czytaj więcej

JASTRZĘBSKI Jan ks.

JASTRZĘBSKI Jan, ks. urodzony w 1745 roku. Od 1776 roku był prebendariuszem (osoba utrzymująca się z rozdziału części dochodów kościelnych) w Radomyślu. W roku 1797 był krótko wikarym w Wadowicach Górnych, po czym wrócił do Radomyśla, gdzie zmarł 4 maja 1804 roku. Na miejscowym cmentarzu...

Czytaj więcej

JAWORSKI Wacław

JAWORSKI Wacław, urodzony 8 września 1858 roku, radca CK Sądu Krajowego w Radomyślu, zmarł 27 sierpnia 1906 r., pochowany na cmentarzu parafialnym w Radomyślu Wielkim.

Czytaj więcej

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica mierzy ok. 162 m.b. Początek bierze od ul. Klonowej i kończy na ul. Topolowej, przecinając ulicę Różaną. Nazwa jest przyrodnicza pochodzi od zasadzonych tam drzewek...

Czytaj więcej

JASNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

JASNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 120 mb. Na całej długości jest pokryta asfaltem z chodnikami na całej długości po obydwóch stronach. Jest drogę gminną, lokalną, w centrum miasta, biegnącą od ul. Firleja do ul. Armii Krajowej....

Czytaj więcej

JURAS-STRZELECKA Zofia

JURAS-STRZELECKA Zofia Maria (z domu Juras), urodzona 25 marca 1941 r. w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki, córka Stanisława i Anny z domu Kulig. W latach szkolnych należała do Związku Harcerstwa Polskiego. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu (później I LO im. St. Konarskiego), maturę zdała...

Czytaj więcej