Kategoria: J

JASTRZĘBSKI Jan ks.

JASTRZĘBSKI Jan, ks. urodzony w 1745 roku. Od 1776 roku był prebendariuszem (osoba utrzymująca się z rozdziału części dochodów kościelnych) w Radomyślu. W roku 1797 był krótko wikarym w Wadowicach Górnych, po czym wrócił do Radomyśla, gdzie zmarł 4 maja 1804 roku. Na miejscowym cmentarzu...

Czytaj więcej

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica mierzy ok. 162 m.b. Początek bierze od ul. Klonowej i kończy na ul. Topolowej, przecinając ulicę Różaną. Nazwa jest przyrodnicza pochodzi od zasadzonych tam drzewek...

Czytaj więcej

JASNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

JASNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 120 mb. Na całej długości jest pokryta asfaltem z chodnikami na całej długości po obydwóch stronach. Jest drogę gminną, lokalną, w centrum miasta, biegnącą od ul. Firleja do ul. Armii Krajowej....

Czytaj więcej

JURAS-STRZELECKA Zofia

JURAS-STRZELECKA Zofia Maria (z domu Juras), urodzona 25 marca 1941 r. w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki, córka Stanisława i Anny z domu Kulig. W latach szkolnych należała do Związku Harcerstwa Polskiego. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu (później I LO im. St. Konarskiego), maturę zdała...

Czytaj więcej

JASIURKOWSKI Józef ks.

JASIURKOWSKI Józef ks. urodzony w Miliku, gminie Muszyna w pow. nowosądeckim. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie gdzie przyjął święcenia kapłańskie w roku 1982. Jako wikariusz pracował w Radomyślu Wielkim w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w latach 1982-1986, w Mielcu w parafii p.w. Matki Boskiej...

Czytaj więcej

JASZCZ Ludwik

JASZCZ Ludwik, ps. ”Orlik” urodzony 22 marca 1902 r. w Radomyślu Wielkim, syn Franciszka i Bronisławy z domu Kopecka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Radomyślu Wielkim, szkołę średnią prawdopodobnie ukończył w Krakowie, gdzie również odbywał służbę wojskową w wojskach łączności. Następnie pełnił służbę w Policji...

Czytaj więcej

JEŻ Ignacy Ludwik bp.

JEŻ Ignacy Ludwik, bp. urodzony 31 lipca 1914 r., w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Jadwigi z domu Liszkowskiej. Ojciec Ignacego w tym czasie pełnił funkcję kanclerza sądowego w Sądzie Powiatowym w Radomyślu Wielkim. Lata dzieciństwa spędził w Radomyślu, po wojnie rodzina Jeżów przeniosła się...

Czytaj więcej

JOŁDA Teresa Halina

JOŁDA Teresa Halina (z domu Rusin), urodzona 17 listopada 1958 r. w Radomyślu Wielkim, córka Stanisława i Antoniny z domu Wolak. Szkołę Podstawową kończy w Zdziarcu, gdzie mieszka do 1980 r. Absolwentka Zasadniczej Szkoły Metalowej w Mielcu, następnie Wieczorowe Technikum Rolnicze w Radomyślu Wielkim w...

Czytaj więcej

JĘDRZEJOWSKI Władysław ks.

JĘDRZEJOWSKI Władysław, ks. urodzony 24 kwietnia 1914 roku w Moszczenicy w powiecie gorlickim. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, a później do gimnazjum w Gorlicach. Po ukończeniu klasy czwartej wstępuje do małego Seminarium Duchownego w Tarnowie, jako mało seminarzysta w roku 1933 zdał maturę w II...

Czytaj więcej