Kategoria: G

GRZECH Krystyna

GRZECH Krystyna (z domu Strączek) urodzona 28 czerwca 1955 r. w Rudzie, gmina Radomyśl Wielki, córka Szczepana i Marii z domu Machnik, tam również kończy Szkołę Podstawową. W 1970 r. rozpoczęła naukę w Zasadniczej Szkole Przyzakładowej, następnie w Technikum Mechanicznym dla Pracujących, które ukończyła maturą...

Czytaj więcej

GORLACH Józef

GORLACH Józef, ps. „Orzeł”, urodzony 18 stycznia 1891 r. w Złotnikach k/ Mielca w rodzinie nauczycielskiej, syn Jana i Karoliny z domu Palacz. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Czerminie, uczęszczał w latach 1907-1911 do męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie, kończąc egzaminem dojrzałości w dniu 2...

Czytaj więcej

GRZYCH Teresa

GRZYCH Teresa (z domu Giża), urodzona 5 września 1960 r. w Mielcu, córka Jana i Heleny z domu Ryba. Szkołę Podstawową kończy w Dulczy Wielkiej, następnie Liceum Zawodowe w Mielcu w 1977 r. Rok później wychodzi za mąż za Romana, na początku razem prowadzą gospodarstwo...

Czytaj więcej

GRĄDZIEL Józef ks.

GRĄDZIEL Józef ks. urodzony 24 października 1892 r. w Kliszowie, syn Wojciecha i Józefy z domu Cyran. Ojciec był rolnikiem, matka zajmowała się domem, urodziła ośmioro dzieci, Józef był szóstym z kolei dzieckiem. Szkołę powszechną ukończył w Kliszowie, następnie podejmuje naukę w gimnazjum w Mielcu,...

Czytaj więcej

GÓRNIAK-RAKOCZY Janina Maria

GÓRNIAK-RAKOCZY Janina Maria (z domu Wolińska) urodzona 27 grudnia 1909 r. w Radomyślu Wielkim, córka Andrzeja i Ewy z domu Pazdro, Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1923 r. uczęszczała do Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Mielcu im. Emilii Plater, kończąc egzaminem dojrzałości w 1928 r....

Czytaj więcej

GONDEK Franciszek ks.

GONDEK Franciszek ks. urodzony 29 czerwca 1912 r. w Radomyślu Wielkim w licznej rodzinie chłopskiej, syn Stanisława i Ludwiki z domu Litwin. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, następnie wstąpił do Salezjańskiego Seminarium Duchownego w Oświęcimiu w miejsce swojego tragicznie zmarłego brata Piotra w 1924 r....

Czytaj więcej

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” w Radomyślu Wielkim

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” w Radomyślu Wielkim, zalążkiem powstania spółdzielni były Spółdzielnie Spożywców powstałe w Rudzie, Pniu i Dąbrówce Wisłockiej tuż po wyzwoleniu w 1945 roku. 20 Maja 1945 roku została powołana spółdzielnia w Partyni, a 24 maja 1945 roku została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w...

Czytaj więcej

GRZECH Tadeusz

GRZECH Tadeusz, urodzony 22 października 1926 roku w Zdziarcu gm. Radomyśl W., syn Ludwika i Stefanii z domu Szczurek, jeden z 13 rodzeństwa. Pracował w Milicji od 1 września 1944 roku, walcząc między innymi z bandami UPA. Na skutek podejrzewania go o sympatię z opozycją...

Czytaj więcej

GREGOROWICZ Benedykt

GREGOROWICZ Benedykt, urodzony 21 marca 1810 r. w Radomyślu Wielkim gdzie pracował jego ojciec. Benedykt syn Tomasza, sędziego i Agnieszki z domu Prokopowicz. Tomasz Gregorowicz pochodził z rodziny litewskiej, utrzymującej się od pokoleń z pracy w administracji. Benedykt po ukończeniu szkoły powszechnej w Bochni, przeszedł...

Czytaj więcej

GANCZARSKA Wanda

GANCZARSKA Wanda (z domu Krzystyniak), urodzona 24 września 1947 r. w Radomyślu Wielkim, córka Stanisława i Marii z domu Zboch. Szkołę Podstawową kończy w Radomyślu, następnie uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu które kończy maturą w 1965 roku. Dalej podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na...

Czytaj więcej