Kategoria: G

GMINNE RADY NARODOWE w gminie Radomyśl Wielki

GMINNE RADY NARODOWE w gminie Radomyśl Wielki W XIX w. nasze tereny należały do Galicji i były pod zaborem austriackim w którym od roku 1866 obowiązywała ustawa gminna, która wprowadzała samorząd terytorialny, gminy. Do jej obowiązków własnych należały sprawy majątku gminnego i jego zarządzania, dróg...

Czytaj więcej

GONIEC RADOMYSKI

GONIEC RADOMYSKI, czasopismo lokalne, ukazujące się na terenie Gminy, początkowo wydawane od roku 1997 przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy w Radomyślu Wielkim. Jego losy wydawnicze były różne, raz był miesięcznikiem, dwumiesięcznikiem, kwartalnikiem, innym razem jego wydawanie było wstrzymane np. w latach 2008 i...

Czytaj więcej

GRZANKA Marian ks.

GRZANKA Marian ks. urodzony 22 października 1934 r. w Zdziarcu, jako jedno z czworga dzieci Piotra, organisty, Naczelnika Urzędu Pocztowego w Zdziarcu i Marii z domu Rybińskiej. Szkołę Podstawową rozpoczął w roku 1941 w Zdziarcu, a następnie uczęszczał do szkoły w Radomyślu Wielkim w Mielcu...

Czytaj więcej

GRANICZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

GRANICZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z średnich ulic w mieście licząca 762 mb., częściowo pokryta asfaltem, bez chodników. Znajduje się w zachodniej części miasta, początek bierze od ul. Leśnej, przecina Wałową i kończy się na ul. Kościuszki. Jej nazwa pochodzi od nazw...

Czytaj więcej

GIŻA Stanisław

GIŻA Stanisław, urodzony 13 lutego 1913 r. w Wólce Duleckiej (przysiółek), obecnie Radomyśl Wielki, syn Jana i Wiktorii. Z chwilą wybuchu wojny 1 września 1939 r. zmobilizowany do 40 pp. w Gródku Jagiellońskim, skąd przemarsz z pułkiem do Lwowa i udział w jego obronie w...

Czytaj więcej

GRUSZCZYŃSKI Stanisław

GRUSZCZYŃSKI Stanisław, urodzony 5 lutego 1934 r. w Radomyślu Wielkim, syn Mieczysława i Stefanii z domu Wendykier. Rodzina Gruszczyńskich herbu Poraj, pochodziła ze szlachty wielkopolskiej, a pradziadek Stanisław, po którym przejął imię, za udział w Powstaniu Styczniowym musiał uciekać do Prus, a później do Galicji....

Czytaj więcej

GRZANKA Franciszka s.

GRZANKA Franciszka, siostra Służebnica Boża, w Zgromadzeniu ps. „Romualda”, urodzona 11 stycznia 1901 r. w Jamach, parafia Zgórsko, córka Wojciecha i Teresy z d. Dubiel, w rodzinie rolników. Kiedy miała dwa lata zmarła jej matka, piątkę dzieci wychowywał ojciec. Ukończyła kursy kroju i szycia, które...

Czytaj więcej

GRZECH Krystyna

GRZECH Krystyna (z domu Strączek) urodzona 28 czerwca 1955 r. w Rudzie, gmina Radomyśl Wielki, córka Szczepana i Marii z domu Machnik, tam również kończy Szkołę Podstawową. W 1970 r. rozpoczęła naukę w Zasadniczej Szkole Przyzakładowej, następnie w Technikum Mechanicznym dla Pracujących, które ukończyła maturą...

Czytaj więcej

GORLACH Józef

GORLACH Józef, ps. „Orzeł”, urodzony 18 stycznia 1891 r. w Złotnikach k/ Mielca w rodzinie nauczycielskiej, syn Jana i Karoliny z domu Palacz. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Czerminie, uczęszczał w latach 1907-1911 do męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie, kończąc egzaminem dojrzałości w dniu 2...

Czytaj więcej

GRZYCH Teresa

GRZYCH Teresa (z domu Giża), urodzona 5 września 1960 r. w Mielcu, córka Jana i Heleny z domu Ryba. Szkołę Podstawową kończy w Dulczy Wielkiej, następnie Liceum Zawodowe w Mielcu w 1977 r. Rok później wychodzi za mąż za Romana, na początku razem prowadzą gospodarstwo...

Czytaj więcej