Kategoria: F

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych ulic w mieście licząca 885 m. pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Jej przebieg pokrywa się z drogą wojewódzką 984 i biegnie od Rynku na północ w kierunku Mielca. Przed...

Czytaj więcej

FRANKOWICZ Wawrzyniec

FRANKOWICZ Wawrzyniec, ps. „Pług” urodzony w 1905 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, zajmował się rolnictwem. Działał w ZMW „Wici” i Stronnictwie Ludowym, w którym przed wojną w Zarządzie Powiatowym pełnił funkcję sekretarza. Był człowiekiem niezwykle ambitnym i dynamicznym w działaniu, sprawy wsi były dla...

Czytaj więcej

FIGURA Matki Bożej Różańcowej. MB z Lourdes

FIGURA Matki Bożej Różańcowej (zwana też Najświętszą Marią Panną Niepokalanie Poczętą lub MB z Lourdes) w Radomyślu na Rynku. Stoi ona na miejscu pierwszej drewnianej figury Matki Bożej z Lourdes, postawionej przez społeczeństwo radomyskie, mającej na celu upamiętnić powstanie styczniowe i jego ofiary. Znajdowała się...

Czytaj więcej

FIGURKA KAMIENNA KRZYŻA w Dulczy Wielkiej

FIGURKA KAMIENNA KRZYŻA w Dulczy Wielkiej. Na rozstaju dróg na Poręby i Podlesie na parceli rodziny Giżów, stoi kamienna figurka krzyża wzniesiona z fundacji Jana i Ewy Wolaków w 1905 roku. Szczytem figurki jest kamienny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem pod małym, półokrągłym, metalowym daszkiem, stojący...

Czytaj więcej

FIGURA Najświętszej Panny Marii w Zdziarcu

FIGURA Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki. Kamienna figura Matki Bożej postawiona staraniem ówczesnego wójta wsi Zdziarzec Jana Dykasa w roku 1905. Figura ustawiona jest na neogotyckim, gzymsowanym postumencie z parą kolumienek osłonięta metalowym, ozdobnym daszkiem. Pomiędzy kolumnami pod ozdobnym łukiem...

Czytaj więcej

FIGURA Najświętszej Panny Marii w Żarówce

FIGURA Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej (zwana też Matką Bożą Różańcową) w Żarówce. W latach 1890-1900 dwaj bracia Jan i Wacław Puła wyznaczają kawałek swojego gruntu pod budowę kościoła w Żarówce, jak podają przekazy ustne w tym celu Wacław Puła jako pielgrzym odbywa pieszą wędrówkę...

Czytaj więcej

FIGURA Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Dulczy Wielkiej

FIGURA Matki Bożej Niepokalanie Poczętej (zwaną też Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej lub Matką Boską Różańcową) w Dulczy Wielkiej. W czasie uroczystości obchodzenia 50 rocznicy ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii przez papieża Piusa IX. Proboszcz parafii Zdziarzec ks. Jakub Krogulski pochodzący z Tuchowa,...

Czytaj więcej

FIGURA Matki Bożej Niepokalanej w Partyni

FIGURA Matki Bożej Niepokalanej w Partyni, została ufundowana przez mieszkańców Partyni, o czym świadczy napis na podstawie postumentu „FUNDACYA OBYWATELI GMINY PARTYNIA 1907”, poniżej nazwisko wykonawcy z Mielca, M. Swół. Skupiona postać Maryi w biało-niebieskim płaszczu, depcząca węża. Figura stoi na wysokim gzymsowanym postumencie, ustawionym...

Czytaj więcej

FIGURA Matki Bożej w Zgórsku

FIGURA (posąg) Matki Bożej z Dzieciątkiem w Zgórsku gm. Radomyśl W. Kamienna figura Matki Bożej trzymającej na ręku dzieciątko została postawiona w roku 1908 przez parafian na parceli B. Żala, Początkowo ogrodzona metalowym białym płotkiem, później przy budowie chodnika została wydzielona na małym placu wyłożonym...

Czytaj więcej

FRANKOWICZ Antoni

FRANKOWICZ Antoni, urodzony 17 maja 1937 r. w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Władysławy z domu Kryczka. Rodzice Antoniego prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne w Żarówce (Kmiecia strona), mieli czworo dzieci, trzech synów: Mieczysława, Antoniego i Tadeusza oraz córkę Józefę. Szkołę Podstawową ukończył po...

Czytaj więcej