Kategoria: F

FUNDACJA im. OSSOLIŃSKICH – początki

FUNDACJA im. OSSOLIŃSKICH – początki, założona 18 października 1816 roku, przez hr. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z Tęczyna, jako Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie, nadając jej specjalny statut. Akt założenia fundacji przesłał Ossoliński w dniu 4 czerwca 1817 roku cesarzowi do akceptacji i zgody na...

Czytaj więcej

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych ulic w mieście licząca 885 m. pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Jej przebieg pokrywa się z drogą wojewódzką 984 i biegnie od Rynku na północ w kierunku Mielca. Przed...

Czytaj więcej

FRANKOWICZ Wawrzyniec

FRANKOWICZ Wawrzyniec, ps. „Pług” urodzony w 1905 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, zajmował się rolnictwem. Działał w ZMW „Wici” i Stronnictwie Ludowym, w którym przed wojną w Zarządzie Powiatowym pełnił funkcję sekretarza. Był człowiekiem niezwykle ambitnym i dynamicznym w działaniu, sprawy wsi były dla...

Czytaj więcej

FIGURA Matki Bożej Różańcowej. MB z Lourdes

FIGURA Matki Bożej Różańcowej (zwana też Najświętszą Marią Panną Niepokalanie Poczętą lub MB z Lourdes) w Radomyślu na Rynku. Stoi ona na miejscu pierwszej drewnianej figury Matki Bożej z Lourdes, postawionej przez społeczeństwo radomyskie, mającej na celu upamiętnić powstanie styczniowe i jego ofiary. Znajdowała się...

Czytaj więcej

FIGURKA KAMIENNA KRZYŻA w Dulczy Wielkiej

FIGURKA KAMIENNA KRZYŻA w Dulczy Wielkiej. Na rozstaju dróg na Poręby i Podlesie na parceli rodziny Giżów, stoi kamienna figurka krzyża wzniesiona z fundacji Jana i Ewy Wolaków w 1905 roku. Szczytem figurki jest kamienny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem pod małym, półokrągłym, metalowym daszkiem, stojący...

Czytaj więcej

FIGURA Najświętszej Panny Marii w Zdziarcu

FIGURA Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki. Kamienna figura Matki Bożej postawiona staraniem ówczesnego wójta wsi Zdziarzec Jana Dykasa w roku 1905. Figura ustawiona jest na neogotyckim, gzymsowanym postumencie z parą kolumienek osłonięta metalowym, ozdobnym daszkiem. Pomiędzy kolumnami pod ozdobnym łukiem...

Czytaj więcej

FIGURA Najświętszej Panny Marii w Żarówce

FIGURA Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej (zwana też Matką Bożą Różańcową) w Żarówce. W latach 1890-1900 dwaj bracia Jan i Wacław Puła wyznaczają kawałek swojego gruntu pod budowę kościoła w Żarówce, jak podają przekazy ustne w tym celu Wacław Puła jako pielgrzym odbywa pieszą wędrówkę...

Czytaj więcej

FIGURA Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Dulczy Wielkiej

FIGURA Matki Bożej Niepokalanie Poczętej (zwaną też Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej lub Matką Boską Różańcową) w Dulczy Wielkiej. W czasie uroczystości obchodzenia 50 rocznicy ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii przez papieża Piusa IX. Proboszcz parafii Zdziarzec ks. Jakub Krogulski pochodzący z Tuchowa,...

Czytaj więcej

FIGURA Matki Bożej Niepokalanej w Partyni

FIGURA Matki Bożej Niepokalanej w Partyni, została ufundowana przez mieszkańców Partyni, o czym świadczy napis na podstawie postumentu „FUNDACYA OBYWATELI GMINY PARTYNIA 1907”, poniżej nazwisko wykonawcy z Mielca, M. Swół. Skupiona postać Maryi w biało-niebieskim płaszczu, depcząca węża. Figura stoi na wysokim gzymsowanym postumencie, ustawionym...

Czytaj więcej

FIGURA Matki Bożej w Zgórsku

FIGURA (posąg) Matki Bożej z Dzieciątkiem w Zgórsku gm. Radomyśl W. Kamienna figura Matki Bożej trzymającej na ręku dzieciątko została postawiona w roku 1908 przez parafian na parceli B. Żala, Początkowo ogrodzona metalowym białym płotkiem, później przy budowie chodnika została wydzielona na małym placu wyłożonym...

Czytaj więcej