Kategoria: D

DZIURZYCKI (Dziura) Kazimierz ks.

DZIURZYCKI (Dziura) Kazimierz ks., urodzony 9 grudnia 1883 roku w Dolinie, okręg lwowski, syn Karola Albiny z domu Konieczka. Miał brata Adama i troje z innego rodzeństwa. Gimnazjum ukończył w Bochni, a następnie seminarium w Tarnowie gdzie przyjął święcenia kapłańskie w 1908 roku. Był wikariuszem...

Czytaj więcej

DRAGAN Bronisław

DRAGAN Bronisław, urodzony 20 listopada 1948 r. w Izbiskach gm. Wadowice Górne, syn Jana i Stanisławy z domu Bednarz. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Pierwszą pracę podejmuje Kopalnictwie Naftowym w Mielcu z siedzibą w Partyni na stanowisku magazyniera w Magazynie Głównym z dniem 1.02.1962 r.,...

Czytaj więcej

DZIEŃ WĘDLINIARZA w Radomyślu Wielkim

DZIEŃ WĘDLINIARZA w Radomyślu Wielkim, organizowany corocznie od 2006 r., zapoczątkowany przez Burmistrza miasta, który chciał wykorzystać fakt istnienia kilkunastu zakładów przetwórstwa mięsnego na terenie gminy, posiadających bogate, rodzinne tradycje produkcji wędlin. Później organizowany wspólnie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, Starostą i innymi sponsorami przy udziale...

Czytaj więcej

DĘBOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

DĘBOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic od ul. Klonowej i Jarzębinowej przed Osiedlem Wola. Na mapach zaznaczona jest jako boczna od ulicy Jarzębinowej, ale praktycznie nie istnieje, chociaż projektant przewidywał, że będzie ulica, jednak nie ma...

Czytaj więcej

DĄBROWSKIEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim

DĄBROWSKIEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Jedna z najkrótszych ulic w mieście mierząca 78 m.b., pokryta asfaltem, bez chodników i ślepa jak wszystkie ulice wewnętrzne na tym Osiedlu. Początek bierze od ulicy Kochanowskiego, znajdują się na niej tylko...

Czytaj więcej

DOŻYNKI GMINNE

DOŻYNKI GMINNE w gminie Radomyśl Wielki, Dożynki zw. też Świętem plonów były praktykowane od dawna jeszcze przez Słowian i plemiona bałtyckie w różnych stronach Polski. W XIX w. urządzano dożynki dworskie organizowane przez właścicieli ziemskich, na których częstowano wszystkich uczestników pokarmem i okowitą, urządzając różne...

Czytaj więcej

DUDEK Kazimierz

DUDEK Kazimierz, urodzony 3 marca 1948 r. w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Ludwika i Honoraty z domu Dudek. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, z maturą 1966 r. W tym czasie jak i później działał społecznie na rzecz swojej miejscowości, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego...

Czytaj więcej

DUDEK Ludwik

DUDEK Ludwik ps. „Grab”, urodzony 25 kwietnia 1912 r. w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Andrzeja i Zofii z domu Dudek. W 1936 roku wcielony do służby wojskowej, gdzie po przeszkoleniu na kursie przysposobienia wojskowego otrzymał przydział do 40 pułku piechoty we Lwowie. Następnie został...

Czytaj więcej

DZIEKAN Karol

DZIEKAN Karol, urodzony 25 stycznia 1921 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Adama i Agaty. Po ukończeniu Szkoły powszechnej pozostał w domu do pomocy rodzicom na gospodarstwie. W tym czasie należał do młodzieżowej organizacji WICI, uczęszczał i kończył w 1943 roku 2-letnią szkołę rolniczą...

Czytaj więcej

DOLOT Edward

DOLOT Edward, urodzony 16 maja 1960 r. w Rudzie gmina Radomyśl Wielki, w rodzinie rolniczej, syn Władysława i Stanisławy z domu Rybińska. Po ukończeniu Szkoły podstawowej w Rudzie, ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie w roku 1979, uzyskując tytuł „Wykwalifikowany...

Czytaj więcej